nyheder

 1: Ressourcer

Øge brugen af ​​bæredygtige ressourcer

Alle råvarer og emballagematerialer ved at skifte til bæredygtige materialer reducerer miljøbelastningen, reducerer affaldsproduktion gennem råvarernes livscyklus, reducerer brugen af ​​naturlig olie og bidrager til realiseringen af ​​et cirkulært samfund.

 2: Vandet

Reducere brugen af ​​vand, styrke styringen af ​​spildevand og spildevand

I betragtning af de stadig mere alvorlige problemer med udtømning af vandressourcer og forringelse af vandkvaliteten er det forpligtet til at reducere den mængde vand, der kræves til produktion og drift, og reducere en miljømæssig belastning af spildevand.

· Reducer vandindtag ved at fokusere på vandeffektivitet og genbrug på produktionssteder i områder med vandproblemer.

· Følg virksomhedens egne standarder baseret på statslige love og regler og industristandarder som ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemical Substances) og implementer håndtering af spildevand på alle produktionssteder.

 3. Kemikalier

Styring og reduktion af kemiske stoffer

For at sikre et rige liv for fremtidige generationer minimerer virksomheden kemikaliers indvirkning og byrde på miljøet.

· Baseret på industristandarder som MRSL (Restricted Substances List at Manufacturing Time) baseret på ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemical Substances), administrer brugen af ​​kemiske stoffer i alle aspekter af fremstillingsprocessen fra ind til ud for yderligere at reducere brugen af kemiske stoffer.

· Overhold brancheforskrifter som Standard 100 fra Oeko-Tex for at eliminere brugen af ​​begrænsede stoffer i produkter.

Udvikle nye fremstillingsmetoder for at reducere emissioner af skadelige kemikalier.

 Respekter menneskerettighederne og oprethold et retfærdigt og sikkert arbejdsmiljø

Vi værdsætter det universelle koncept for respekt for alle menneskers værdighed og rettigheder og bidrager til et mangfoldigt og bæredygtigt samfund.

Gennem anerkendelse og respekt for den omfattende menneskerettighed

1

2


Indlægstid: Jan-09-2021